Hoạt động từ thiện xã hội được Đảng bộ, Đoàn Thanh niên và Công đoàn Công ty cổ phần Điện Cơ hết sức chú trọng, thường xuyên thực hiện vận động quyên góp và ủng hộ các tổ chức từ thiện trên địa bàn Thành phố và đồng bào vùng bão lũ, phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lựcThành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng các chiến dịch tình nguyện.

Ngoài ra, Công ty cũng làm tốt công tác chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên, thăm hỏi kịp thời khi có hiếu hỉ, sinh nhật hay khi bị bệnh; thăm hỏi trực tiếp, động viên, tặng quà cho các công nhân hưởng ứng phong tràoTháng Công nhân hàng năm và đề xuất khen thưởng cho các công nhân viên có thành tích xuất sắc.

    

Hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2017