BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY 02/07/2024 09:31
BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

BAN LANH DAO CONG TY.pdf

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY 19/05/2021 01:39
BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY xem chi tiết tại đây

GIỚI THIỆU CHUNG 14/05/2021 11:08
GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ   Tên Tiếng Việt:        Công ty Cổ phần Điện Cơ Tên Tiếng Anh:        Electro Mechanical Corporation Tên viết tắt:              EMEC Mã Cổ...

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG 18/10/2017 10:37
QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

    * Qua hai mươi năm hình thành và phát triển, đến nay Công ty đã khẳng định vị trí của mình trên lĩnh vực thi công xây lắp điện cũng như công tác sản xuất phục vụ cho hoạt động thi công xây lắp. Song song đó, sản phẩm cơ khí,...

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

I. Vị thế của Công ty trong ngành Lĩnh vực thi công xây lắp là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty. Hiện nay, lĩnh vực thi công xây lắp điện các công trình trung, hạ thế có rất nhiều công ty tham gia, do đó sức ép cạnh tranh là rất lớn. Nghị...