ĐC: Số 6 đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM

 

Hotline: 028 3865 1598 -  028 2225 0284

Fax: 028 3864 7429

THI CÔNG XÂY LẮP

THI CÔNG XÂY LẮP

Với bề dày kinh nghiệm, đội ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề, lực lượng cơ giới mạnh, Công ty đã thi công nhiều công trình lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh như: Điện...

SẢN PHẨM BÊ TÔNG

TRỤ BÊ TÔNG LY TÂM

Trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực và không dự ứng lực: Kính thước chiều dài đa dạng từ 6 mét đến 22 mét đáp ứng yêu cầu của khách hàng và cho từng dự án của chủ...

CUNG CẤP VẬT TƯ THIẾT BỊ

CUNG CẤP VẬT TƯ THIẾT BỊ

Ngoài kinh doanh các sản phẩm do Công ty sản xuất, Công ty thực hiện đại lý cung cấp máy biến thế và các mặt hàng phục vụ ngành điện như dây cáp, ống nhựa, thiết bị đóng cắt......

DỊCH VỤ KHÁC

TƯ VẤN THIẾT KẾ - GIÁM SÁT

Công ty có quan hệ mật thiết và rất tốt với các đơn vị trong ngành điện, đặc biệt là Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, do đó Quý Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm tin tưởng...

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông báo về giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ Đỗ Thị Mai Trang

Thông báo về giao dịch cổ phiếu cổ đông liên quan người nội bộ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo về đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông và chi cổ tức năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CỘNG ĐỒNG

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Hoạt động từ thiện xã hội được Đảng bộ, Đoàn Thanh niên và Công đoàn Công ty cổ phần Điện Cơ hết sức chú trọng, thường xuyên thực hiện vận động quyên góp và ủng hộ các tổ...


Đối tác