ĐC: Số 6 đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM

 

Hotline: 028 3865 1598 -  028 2225 0284

Fax: 028 3864 7429

THI CÔNG XÂY LẮP

THI CÔNG XÂY LẮP

Với bề dày kinh nghiệm, đội ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề, lực lượng cơ giới mạnh, Công ty đã thi công nhiều công trình lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh như: Điện...

SẢN PHẨM BÊ TÔNG

TRỤ BÊ TÔNG LY TÂM

Trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực và không dự ứng lực: Kính thước chiều dài đa dạng từ 6 mét đến 22 mét đáp ứng yêu cầu của khách hàng và cho từng dự án của chủ...

CUNG CẤP VẬT TƯ THIẾT BỊ

CUNG CẤP VẬT TƯ THIẾT BỊ

Ngoài kinh doanh các sản phẩm do Công ty sản xuất, Công ty thực hiện đại lý cung cấp máy biến thế và các mặt hàng phục vụ ngành điện như dây cáp, ống nhựa, thiết bị đóng cắt......

DỊCH VỤ KHÁC

TƯ VẤN THIẾT KẾ - GIÁM SÁT

Công ty có quan hệ mật thiết và rất tốt với các đơn vị trong ngành điện, đặc biệt là Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, do đó Quý Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm tin tưởng...

THÔNG BÁO

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/06/2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Danh sách ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019 -CÓ HIỆU CHỈNH

Nghi quyet HĐQT ve thay doi ngay to chuc ĐHĐCĐ nam 2019

Sơ yếu lý lịch

Thư ứng cử TV HĐQT nhiệm ky 2016-2021

Thư ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024

CỘNG ĐỒNG

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Hoạt động từ thiện xã hội được Đảng bộ, Đoàn Thanh niên và Công đoàn Công ty cổ phần Điện Cơ hết sức chú trọng, thường xuyên thực hiện vận động quyên góp và ủng hộ các tổ...


Đối tác