ĐC: Số 6 đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM

 

Hotline: 028 3865 1598 -  028 2225 0284

Fax: 028 3864 7429

THI CÔNG XÂY LẮP

THI CÔNG XÂY LẮP

Với bề dày kinh nghiệm, đội ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề, lực lượng cơ giới mạnh, Công ty đã thi công nhiều công trình lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh như: Điện...

SẢN PHẨM BÊ TÔNG

TRỤ BÊ TÔNG LY TÂM

Trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực và không dự ứng lực: Kính thước chiều dài đa dạng từ 6 mét đến 22 mét đáp ứng yêu cầu của khách hàng và cho từng dự án của chủ...

CUNG CẤP VẬT TƯ THIẾT BỊ

CUNG CẤP VẬT TƯ THIẾT BỊ

Ngoài kinh doanh các sản phẩm do Công ty sản xuất, Công ty thực hiện đại lý cung cấp máy biến thế và các mặt hàng phục vụ ngành điện như dây cáp, ống nhựa, thiết bị đóng cắt......

DỊCH VỤ KHÁC

TƯ VẤN THIẾT KẾ - GIÁM SÁT

Công ty có quan hệ mật thiết và rất tốt với các đơn vị trong ngành điện, đặc biệt là Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, do đó Quý Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm tin tưởng...

THÔNG BÁO

Một số Quy chế Công ty

NQ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2021

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Cơ năm 2021

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Cơ năm 2021

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các tài liệu liên quan

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 05/04/2021

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Phạm Thị Hồng

CỘNG ĐỒNG

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Hoạt động từ thiện xã hội được Đảng bộ, Đoàn Thanh niên và Công đoàn Công ty cổ phần Điện Cơ hết sức chú trọng, thường xuyên thực hiện vận động quyên góp và ủng hộ các tổ...


Đối tác