I. Vị thế của Công ty trong ngành

Lĩnh vực thi công xây lắp là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty. Hiện nay, lĩnh vực thi công xây lắp điện các công trình trung, hạ thế có rất nhiều công ty tham gia, do đó sức ép cạnh tranh là rất lớn.

Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc ưu tiên cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong các gói thầu từ 5 tỷ đồng trở xuống đã gây ra một số hạn chế cho Công ty trong công tác đấu thầu.

Đứng trước những khó khăn đó, Công ty vẫn đứng vững và đạt được một số kết quả nhất định. Công ty có lợi thế cạnh tranh là bề dày kinh nghiệm với gần 20 năm hình thành và phát triển, đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân có trình độ. Công ty ngày càng khẳng định vị trí và thương hiệu của mình trong lĩnh vực xây lắp điện.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất sản phẩm bê tông với các loại trụ điện bê tông ly tâm tiền áp cũng là hoạt động trọng yếu của Công ty. Do tác động của công tác ngầm hóa lưới điện, lĩnh vực này hiện đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, Công ty đã có những giải pháp khắc phục như mở rộng thị trường, nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới, sử dụng nguyên liệu thay thế để giảm giá thành…

II. Triển vọng phát triển ngành

Trong thời gian tới, tình hình kinh tế vĩ mô được dự đoán sẽ tiếp tục cải thiện. Việt Nam đã đàm phán và gia nhập thành công các Hiệp định thương mại tự do như EVFTA, VKFTA, góp phần thu hút thêm vốn đầu tư FDI vào Việt Nam.

Lượng vốn Việt Nam cần thu hút để đầu tư cơ sở hạ tầng rơi vào khoảng 125.000 tỷ đồng/năm (đối với các dự án hạ tầng điện). Đây là yếu tố tích cực góp phần tạo điều kiện tăng trưởng nhu cầu trong các lĩnh vực thế mạnh của Công ty.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết tổng dòng tiền trả nợ và đầu tư cho các nhà máy điện và đường dây truyền tải giai đoạn 2016-2020 dự kiến tăng 20% lên 30 tỷ USD, cho thấy triển vọng gia tăng của các gói thầu của Tập đoàn.

Ngoài ra các dấu hiệu tích cực từ thị trường bất động sản cũng góp phần đẩy mạnh hoạt động của Công ty.

III. Chiến lược, định hướng phát triển

Đối với hoạt động xây lắp: sẽ tiếp tục cải tổ lĩnh vực thi công xây lắp, lựa chọn những công trình thu hồi vốn nhanh, mang lại lợi nhuân cao. Tham gia các công trình lưới điện 110kV, tự động hóa lưới điện, tư vấn thiết kế…

Đối với hoạt động sản xuất trụ bê tông: tiếp tục giữ vững thị trường truyền thống và mở rộng thêm các thị trường mới như Đồng Nai, Vũng Tàu, các tỉnh miền Tây nam bộ. Nghiên cứu cải tiến thiết kế và sử dụng các nguyên liệu mới để giảm chi phí sản xuất và giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Đảy mạnh nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới như hào kỹ thuật, móng đúc sẵn…

Đối với hoạt động cung cấp vật tư thiết bị: từng bước củng cố, xây dựng lực lượng nhằm đưa loại hình này thành một trong các hoạt động chủ lực của Công ty.

Công ty tiếp tục cải tổ bộ máy tổ chức, tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên để đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển của Công ty.