TRỤ BÊ TÔNG LY TÂM 19/10/2017 03:00
TRỤ BÊ TÔNG LY TÂM

TRỤ BÊ TÔNG LY TÂM

Trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực và không dự ứng lực: Kính thước chiều dài đa dạng từ 6 mét đến 22 mét đáp ứng yêu cầu của khách hàng và cho từng dự án của chủ đầu tư. Đáp ứng các tiêu chuẩn: -TCVN5846 - 1994 ...

PHỤ KIỆN BÊ TÔNG 19/10/2017 03:00
PHỤ KIỆN BÊ TÔNG

PHỤ KIỆN BÊ TÔNG

Sản phẩm bê tông phục vụ thi  công: Đế neo, Móng neo, đà cản, gối đỡ cáp, mốc định vị cáp ngầm các loại đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN và yêu cầu của khách hàng.      

SẢN PHẨM MỚI 19/10/2017 03:00
SẢN PHẨM MỚI

SẢN PHẨM MỚI

Công ty đã và đang nghiên cứu, sản xuất các mặt hàng mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Hào kỹ thuật: - Giải pháp tối ưu trong xây dựng giao thông và các dự án đầu tư - Dùng để “đi” chìm các hạ...