Ngoài kinh doanh các sản phẩm do Công ty sản xuất, Công ty thực hiện đại lý cung cấp máy biến thế và các mặt hàng phục vụ ngành điện như dây cáp, ống nhựa, thiết bị đóng cắt... Công ty ngày càng đẩy mạnh phát triển lĩnh vực này và đã thu được kết quả tốt. Các đối tác của Công ty là các thương hiệu lớn, nổi tiếng trong nước và thế giới như THIBIDI, NEXANS, ELECKTRO - MECHANIK GmbH, SIEMENS,... đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm cung cấp đến Khách hàng.

Công ty tiếp tục bồi huấn nghiệp vụ cho các cán bộ công nhân viên trong kinh doanh nhằm mục tiêu đưa lĩnh vực này thành một trong các lĩnh vực chính trong hoạt động của Công ty.

 

    

   Máy biến áp phân phối                                  Tủ RMU                                     Tủ phân phối trung - hạ thế

 

    

                                                       Thiết bị đóng cắt 110kV

    

                                                     Thiết bị đóng cắt trung - hạ thế