Sản phẩm bê tông phục vụ thi  công:

Đế neo, Móng neo, đà cản, gối đỡ cáp, mốc định vị cáp ngầm các loại đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN và yêu cầu của khách hàng.