Công ty đã và đang nghiên cứu, sản xuất các mặt hàng mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Hào kỹ thuật:

- Giải pháp tối ưu trong xây dựng giao thông và các dự án đầu tư

- Dùng để “đi” chìm các hạ tầng của đô thị như: cáp quang, cấp điện, cấp nước…

 

 

Móng đúc sẵn:

Sản phẩm hiện đại được ứng dụng trong ngành xây dựng. Móng đúc sẵn được sản xuất tại nhà máy với chất lượng cao nhằm giúp hoạt động xây dựng diễn ra linh hoạt và thi công nhanh hơn.