Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Bà Phạm Thị Hồng

Đính kèm file pdf