Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Phạm Thị Hồng

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Phạm Thị Hồng

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Bà Phạm Thị Hồng Đính kèm file pdf

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Thị Hồng

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Thị Hồng

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Bà Phạm Thị Hồng Đính kèm file pdf

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Nguyễn Duy Hải

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Nguyễn Duy Hải

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Nguyễn Duy Hải Đính kèm file pdf

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hải

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hải

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Ông Nguyễn Duy Hải Đính kèm file pdf

Thong bao giao dich co phieu cua co dong noi bo - Nguyen Duy Hai

Thong bao giao dich co phieu cua co dong noi bo - Nguyen Duy Hai

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Nguyễn Duy Hải Đính kèm pdf

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông File đính kèm

Sơ yếu lý lịch 04/05/2019 02:53
Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch File Đính Kèm

Thư ứng cử TV HĐQT nhiệm ky 2016-2021

Thư ứng cử TV HĐQT nhiệm ky 2016-2021

Thư ứng cử TV HĐQT nhiệm ky 2016-2021 File Đính Kèm

Thư ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Thư ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Thư ứng cử TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024 File Đính Kèm